InfoServ CRM Version Info

Release version 2.2.1.302

31.08.2017

 • InfoServ CRM Client:
  • Корекция на дребни проблеми в работата на InfoServ Mail Client и серийни е-мейли
  • Оптимизации при присвояване на контакт към контрагенти
  • Корекция в LCR настройките при работа в Телемаркетинг режим
  • Корекция при работа в картон на документ
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности

Release version 2.2.1.295

03.07.2017

 • InfoServ Servers:
  • Оптимизиране на работата с Exchange Server
 • InfoServ CRM Client:
  • Актуализиране на Help информацията в клиентското приложение InfoServ Client
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
 • InfoServ CRM Supervisor:
  • Добавяне на агентско право за работа с “White List”
  • Оптимизация в настройките за разпределение на обажданията
  • Актуализиране на Help информацията в клиентското приложение InfoServ Supervisor
 • InfoServ Administrator:
  • Актуализиране на Help информацията в клиентското приложение InfoServ Administrator

  Release version 2.2.1.283

  26.05.2017

  • InfoServ Servers:
   • Оптимизация на протокола за комуникация Client/Server за среди с по-голяма латентност
  • InfoServ CRM Client:
   • Оптимизирано зареждане на всички справки при работа с голям обем данни
   • Оптимизация на алгоритмите за търсене в справките в екран „Контрагенти” и екран „Осъществени контакти”
   • Възможност за задаване на броя записи за справките с групиране на страници
   • Визуализиране на времето за разговор (Talk time)
   • Подобрения и нови функционалности в модул „Телемаркетинг”
   • Оптимизация на зареждането на големи FAQ
   • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
  • InfoServ CRM Supervisor:
   • Възможност за използване на тагове за информация за Caller, Called и данни за разговора в модул „Web Integration”
   • Оптимизация в настройките на импорт при използване на извадка с голям обем данни
   • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
  • InfoServ Administrator:
   • Разширяване на процеса за регистрация на емейл акаунти чрез валидация
   • За протокол IMAP4 е добавена възможност за проверка на IMAP папки и изтегляне на е-мейли от избран времеви период назад
   • В раздел „Статистика” са добавени нови агентски метрики „Трансфериран входящ разговор“ и „Трансфериран изходящ разговор“ и са включени в съответните справки

   Release version 2.2.1.258

   01.03.2017

   • InfoServ Servers:
    • 64 bit версия на сървърният модул AgentServer
    • Автоматично определяне типа на ъпдейта (x86 / x64) за сървърни операционни системи
   • InfoServ CRM Client:
    • Задачи – визуални и функционални подобрения в модула за работа със задачи
    • Контакти – подобрение при работата с контакти в казуси
    • Коментари – добавена функционалност в дървото с предефинирани коментари
    • Report Generator – ускорение на справките по маркетингови сценарии; добавени са данни при експорт на визуални компоненти в текстови формати
    • Картон на контрагент/фирма – подобрения в работата при промяна на данни в картон на контрагент/фирма както и при работа с файлове; подредба на LCR групите при изходящо повикване според реда им в InfoServ Administrator и др.
    • InfoServ Cases – подобрения при отчитането на последна промяна в казус и при работа със серийни действия
    • InfoServ Documents – дребно подобрение при запис след промяна на типа на документ
   • InfoServ CRM Supervisor:
    • Import – подобрения в настройките на импорт и операциите с файла за импорт

    Release version 2.2.1.248

    04.10.2016

    • InfoServ Client – изчистени дребни проблеми свързани със зависване на приложението

    Release version 2.2.1.246

    30.05.2016

    • InfoServ Client – изчистени дребни проблеми при Resize
    • InfoServ Supervisor – добавена сортировка при правила за разпределение на обажданията

    Release version 2.2.1.245

    25.02.2016

    • InfoServ Client – изчистени дребни проблеми при променливи от тип Duration
    • InfoServ Phone Server – поддръжка на +359

    Release version 2.2.1.243

    06.01.2016

    • InfoServ Importer – изчистен проблем с импорт на DateTime

    Release version 2.2.1.241

    03.12.2015

    • InfoServ CRM Client – изчистен проблем с експорт от Report Generator

    Release version 2.2.1.239

    17.11.2015

    • InfoServ CRM Client – изчистен проблем с визуализация на FAQ

    Release version 2.2.1.238

    5.11.2015

    • InfoServ Servers:
     • InfoServ Agent Server – изчистване на дребни нередности
    • InfoServ CRM Client:
     • Report Generator – Ускорение и защити при големи извадки с данни

     Release version 2.2.1.232

     26.10.2015

     • InfoServ Servers:
      • InfoServ Agent Server – изчистване на дребни нередности
     • InfoServ CRM Client:
      • LCR Groups сортиране
      • Report Generator – изчистване на дребни нередности
     • InfoServ Administrator – ускорение на извадките

     Release version 2.2.1.226

     09.10.2015

     • InfoServ CRM Client – изчистване на дребни нередности в Script Player

     Release version 2.2.1.224

     17.08.2015

     • InfoServ Servers:
      • InfoServ Agent Server – изчистване на дребни нередности
     • InfoServ CRM Client:
      • InfoServ Documents – подобряване на функционалността
     • InfoServ CRM Supervisor:
      • InfoServ Import – добавена функционалност при импорт на флагове на фирми

     Release version 2.2.1.220

     14.07.2015

     • InfoServ Servers:
      • InfoServ Phone Server – изчистване на дребни нередности
      • InfoServ Import Export – изчистване на дребни нередности

     Release version 2.2.1.218

     10.06.2015

     • InfoServ Servers:
      • InfoServ Agent Server – промени в начина на изтегляне на email channels
      • InfoServ Auto Import Export – изчистване на дребни нередности
     • InfoServ CRM Client:
      • Осъществени контакти – по подразбиране не се показват серийни действия
      • Серийни емайли – подобрения по начина на зареждане на съдържанието
      • Картон на контрагент – премахнат двоен click в дървото на контрагентите
      • Казуси – изчистване на дребни нередности
     • InfoServ Administrator – изчистване на дребни нередности
     • InfoServ Supervisor – ускоряване на импорта при client-side импорт

     Release version 2.2.1.211

     23.03.2015

     • InfoServ Servers:
      • InfoServ Auto Import Export – изчистване на дребни нередности

     Release version 2.2.1.209

     24.02.2015

     • InfoServ Client:
      • Ускорение при зареждане на фирми
      • LCR групи към кампании
      • Изчистване на дребни нередности
     • InfoServ Supervisor:
      • InfoServ Web Forms – подобрения
      • Изчистване на дребни нередности
     • InfoServ Servers:
      • Управление на запис на разговор от IVR
      • InfoServ Auto Import Export – ускорение при импортиране на големи бази данни

     Release version 2.2.1.202

     16.12.2014

     • InfoServ Client:
      • Ускорение при търсене по потребителски полета
      • Изчистване на дребни нередности
     • InfoServ Supervisor:
      • Изчистване на дребни нередности

     Release version 2.2.1.200

     25.11.2014

     • InfoServ Client:
      • Изчистване на дребни нередности
      • Подобрения в модул документ
      • Добавена възможност за посчване причина за статус Pause
     • InfoServ Administrator:
      • Конфигуриране на причини за статус Pause
      • Добавено алтернативно име на Агент за модула Live Chat
     • InfoServ Live Chat
      • Добавена възможност за изписване на web links в чат-а
      • Разделяне на web-chat групи според езикови настройки

     Release version 2.2.1.193

     16.10.2014

     • InfoServ Client – Изчистване на дребни нередности

     Release version 2.2.1.191

     06.10.2014

     • InfoServ Client
      • Подобрения във вградения емайл клиент
      • Изчистване на дребни нередности
     • InfoServ MNDesigner – Разделение на скриптовете по тип
     • InfoServ Supervisor – ускоряване на процеса по настройка на разпределение на обажданията
     • InfoServ Administrator – разширени конфигурации за модул Live Chat
     • InfoServ Message Server – разширения на функциите за приемане на емайл съобщения
     • InfoServ Acident Recorder – нов модул за обработка на съобщения в IVR
     • InfoServ Web Integration – разширяване на методите за интеграция

     Release version 2.2.1.177

     21.07.2014

     • InfoServ Updater – оптимизиране на процесите
     • InfoServ Client
      • Потребителски полета от тип Generator
      • Уникални потребителски полета
      • Разширение на log информацията за действия
      • Ускорения в справки с Report Generator
      • Ускорение в търсене по Потребителски полета
      • Изчистване на дребни нередности
     • InfoServ MNDesigner – разширяване на функционалности
     • InfoServ Supervisor – разширения в алгоритмите за импорт; Readonly потребителски полета
     • InfoServ Administrator – разделяне на скриптовете по тип; мониторинг на емайли
     • InfoServ Phone Server – разширения в изпълнението на функционални IVR

     Release version 2.2.1.160

     16.04.2014

     • Промени във вградения емайл клиент
     • Подобрения при търсене в екран Осъществени контакти
     • Подобрения в Мониторинг на Message Server
     • Нов тип SIP првайдер – Trunk

     Release version 2.2.1.152

     14.03.2014

     • Промени във вградения емайл клиент
     • Изчистване на малки нередности

     Release version 2.2.1.150

     04.03.2014

     • Промени по функционалността за печат
     • Изчистване на малки нередности

     Release version 2.2.1.147

     05.02.2014

     • Нов модул – InfoServ Custom Contact
     • Нов модул – InfoServ Cases
     • Нов модул – InfoServ Multicampaign
     • Нова функционалност във вградения емайл клиент – Replay to All
     • Нови функционалности във възможностите за разпределение на разговори
     • Визуални промени свързани със списъчните изгледи
     • Изчистване на малки нередности

     Release version 2.2.0.3

     21.10.2013

     • Задачи – изпращане на задача като е-мейл – добавена възможност за използване на BC и BCC
     • Задачи – добавена възможност за манипулиране потребителските полета на множество задачи наведнъж
     • email Клиент – добавена възможност за отговор до всички реципиенти на email
     • Задачи – разширяване нотификациите към задача за различни събития
     • Лог на извършените действия – възможност за включване/изключване на определени действия по задачи
     • Модул “Live chat” – възможност за включване/изключване на секретна дума (Captcha) при започването на чат през корпоративния web сайт на фирмата
     • Нова система за online update
     • Изчистване на малки нередности

     version 2.0.14.421

     14.05.2013

     • модул „Report Generator“ – възможност за ескпорт на резултатите от справка в CSV формат с encoding  ANSI, UNICODE, UTF-8
     • Лог на извършените действия – нови възможности
     • Задачи – генериране на задача като емейл с попълване на таговете на полета от тип drop down
     • модул „Report Generator“ – добавена възможност за задаване на допълнителни настройки в Cube за колоните от тип Date, Datetime, Time
     • Промени в email клиента – изпращане чрез BCC
     • Изчистване на малки нередности

     version 2.0.13.397

     30.10.2012

     • Задачи – подобряване на нотификации към задача. Добавен е нов тип събитие „приключване“.
     • Задачи – добавяне на възможност за задаване на задача към документ (модул „Документи“)
     • Задачи – задача като е-мейл – генериране на емейл по шаблон по маркетингов сценарий
     • Задачи – изпращане на задача като е-мейл – възможност за включване на тагове от маркетингов скрипт в body частта на е-мейла
     • модул „Report Generator“ – Cube – разширяване на функционалността
     • модул „Кампании“ – добавена възможност за включване в серийни е-мейли
     • модул „Report Generator“ – експорт на данните в Cube към различни файлови формати
     • Изчистване на малки нередности

     version 2.0.13.374

     29.08.2012

     • модул „Report Generator“ – нов модул за извличане, групиране и анализиране на данни (по контрагенти, фирми, осъществени контакти, маркетингови сценарии, обекти). Генерира потребителско дефинирани справки и репорти
     • Автоматично присвояване на приети е-мейли към контрагент
     • модул „Кампании“ – Задаване на KPI на ниво контакт
     • модул „Потребителски полета“ – за полета от тип DropDownlist се дава възможност за задаване на Стойност и Текст
     • модул „Кампании“ – нов изглед на фуния на продажбите
     • Изчистване на малки нередности

     version 2.0.12.353

     04.07.2012

     • модул „Live chat“ – нов модул за комуникация – клиентите на фирмата могат да отправят своите запитвания посредством чат, иницииран през корпоративния web сайт на фирмата.
     • Задачи – нов изглед в меню задачи (Preview на задачи)
     • модул „Кампании“ – нов модул за организиране, проследяване, отчитане на резултатите и последващ анализ на проведени търговски дейности и маркетингови кампании
     • Задачи – добавяне на възможност за уведомяване за промяна в съдържанието на задачите (notifications)
     • Изчистване на малки нередности

     version 2.0.11.294

     29.03.2012

     • IVR нотификация при пропуснато обаждане само за агентите участващи в разпределението (колона IVR информация)
     • Контрагенти – Автоматично доизписване на търсено име в Контрагенти, Избор на емейл за TO и CC в MailClient
     • Осъществени контакти – добавен филтър „Delivery report“
     • Log на действията за контакти – на ниво администратор
     • Ускорения в зареждането на големи бази данни
     • Log на действията на ниво контакт (фирма и контрагент)
     • Изчистване на малки нередности