InfoServ CRM Version Info

Release version 2.2.1.281

22.05.2017

 • InfoServ Servers:
  • Оптимизация на протокола за комуникация Client/Server за среди с по-голяма латентност
 • InfoServ CRM Client:
  • Оптимизирано зареждане на всички справки при работа с голям обем данни
  • Оптимизация на алгоритмите за търсене в справките в екран „Контрагенти” и екран „Осъществени контакти”
  • Възможност за задаване на броя записи за справките с групиране на страници
  • Визуализиране на времето за разговор (Talk time)
  • Подобрения и нови функционалности в модул „Телемаркетинг”
  • Оптимизация на зареждането на големи FAQ
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
 • InfoServ CRM Supervisor:
  • Възможност за използване на тагове за информация за Caller, Called и данни за разговора в модул „Web Integration”
  • Оптимизация в настройките на импорт при използване на извадка с голям обем данни
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
 • InfoServ Administrator:
  • Разширяване на процеса за регистрация на емейл акаунти чрез валидация
  • За протокол IMAP4 е добавена възможност за проверка на IMAP папки и изтегляне на е-мейли от избран времеви период назад
  • В раздел „Статистика” са добавени нови агентски метрики „Трансфериран входящ разговор“ и „Трансфериран изходящ разговор“ и са включени в съответните справки

  Release version 2.2.1.258

  01.03.2017

  • InfoServ Servers:
   • 64 bit версия на сървърният модул AgentServer
   • Автоматично определяне типа на ъпдейта (x86 / x64) за сървърни операционни системи
  • InfoServ CRM Client:
   • Задачи – визуални и функционални подобрения в модула за работа със задачи
   • Контакти – подобрение при работата с контакти в казуси
   • Коментари – добавена функционалност в дървото с предефинирани коментари
   • Report Generator – ускорение на справките по маркетингови сценарии; добавени са данни при експорт на визуални компоненти в текстови формати
   • Картон на контрагент/фирма – подобрения в работата при промяна на данни в картон на контрагент/фирма както и при работа с файлове; подредба на LCR групите при изходящо повикване според реда им в InfoServ Administrator и др.
   • InfoServ Cases – подобрения при отчитането на последна промяна в казус и при работа със серийни действия
   • InfoServ Documents – дребно подобрение при запис след промяна на типа на документ
  • InfoServ CRM Supervisor:
   • Import – подобрения в настройките на импорт и операциите с файла за импорт

   Release version 2.2.1.248

   04.10.2016

   • InfoServ Client – изчистени дребни проблеми свързани със зависване на приложението

   Release version 2.2.1.246

   30.05.2016

   • InfoServ Client – изчистени дребни проблеми при Resize
   • InfoServ Supervisor – добавена сортировка при правила за разпределение на обажданията

   Release version 2.2.1.245

   25.02.2016

   • InfoServ Client – изчистени дребни проблеми при променливи от тип Duration
   • InfoServ Phone Server – поддръжка на +359

   Release version 2.2.1.243

   06.01.2016

   • InfoServ Importer – изчистен проблем с импорт на DateTime

   Release version 2.2.1.241

   03.12.2015

   • InfoServ CRM Client – изчистен проблем с експорт от Report Generator

   Release version 2.2.1.239

   17.11.2015

   • InfoServ CRM Client – изчистен проблем с визуализация на FAQ

   Release version 2.2.1.238

   5.11.2015

   • InfoServ Servers:
    • InfoServ Agent Server – изчистване на дребни нередности
   • InfoServ CRM Client:
    • Report Generator – Ускорение и защити при големи извадки с данни

    Release version 2.2.1.232

    26.10.2015

    • InfoServ Servers:
     • InfoServ Agent Server – изчистване на дребни нередности
    • InfoServ CRM Client:
     • LCR Groups сортиране
     • Report Generator – изчистване на дребни нередности
    • InfoServ Administrator – ускорение на извадките

    Release version 2.2.1.226

    09.10.2015

    • InfoServ CRM Client – изчистване на дребни нередности в Script Player

    Release version 2.2.1.224

    17.08.2015

    • InfoServ Servers:
     • InfoServ Agent Server – изчистване на дребни нередности
    • InfoServ CRM Client:
     • InfoServ Documents – подобряване на функционалността
    • InfoServ CRM Supervisor:
     • InfoServ Import – добавена функционалност при импорт на флагове на фирми

    Release version 2.2.1.220

    14.07.2015

    • InfoServ Servers:
     • InfoServ Phone Server – изчистване на дребни нередности
     • InfoServ Import Export – изчистване на дребни нередности

    Release version 2.2.1.218

    10.06.2015

    • InfoServ Servers:
     • InfoServ Agent Server – промени в начина на изтегляне на email channels
     • InfoServ Auto Import Export – изчистване на дребни нередности
    • InfoServ CRM Client:
     • Осъществени контакти – по подразбиране не се показват серийни действия
     • Серийни емайли – подобрения по начина на зареждане на съдържанието
     • Картон на контрагент – премахнат двоен click в дървото на контрагентите
     • Казуси – изчистване на дребни нередности
    • InfoServ Administrator – изчистване на дребни нередности
    • InfoServ Supervisor – ускоряване на импорта при client-side импорт

    Release version 2.2.1.211

    23.03.2015

    • InfoServ Servers:
     • InfoServ Auto Import Export – изчистване на дребни нередности

    Release version 2.2.1.209

    24.02.2015

    • InfoServ Client:
     • Ускорение при зареждане на фирми
     • LCR групи към кампании
     • Изчистване на дребни нередности
    • InfoServ Supervisor:
     • InfoServ Web Forms – подобрения
     • Изчистване на дребни нередности
    • InfoServ Servers:
     • Управление на запис на разговор от IVR
     • InfoServ Auto Import Export – ускорение при импортиране на големи бази данни

    Release version 2.2.1.202

    16.12.2014

    • InfoServ Client:
     • Ускорение при търсене по потребителски полета
     • Изчистване на дребни нередности
    • InfoServ Supervisor:
     • Изчистване на дребни нередности

    Release version 2.2.1.200

    25.11.2014

    • InfoServ Client:
     • Изчистване на дребни нередности
     • Подобрения в модул документ
     • Добавена възможност за посчване причина за статус Pause
    • InfoServ Administrator:
     • Конфигуриране на причини за статус Pause
     • Добавено алтернативно име на Агент за модула Live Chat
    • InfoServ Live Chat
     • Добавена възможност за изписване на web links в чат-а
     • Разделяне на web-chat групи според езикови настройки

    Release version 2.2.1.193

    16.10.2014

    • InfoServ Client – Изчистване на дребни нередности

    Release version 2.2.1.191

    06.10.2014

    • InfoServ Client
     • Подобрения във вградения емайл клиент
     • Изчистване на дребни нередности
    • InfoServ MNDesigner – Разделение на скриптовете по тип
    • InfoServ Supervisor – ускоряване на процеса по настройка на разпределение на обажданията
    • InfoServ Administrator – разширени конфигурации за модул Live Chat
    • InfoServ Message Server – разширения на функциите за приемане на емайл съобщения
    • InfoServ Acident Recorder – нов модул за обработка на съобщения в IVR
    • InfoServ Web Integration – разширяване на методите за интеграция

    Release version 2.2.1.177

    21.07.2014

    • InfoServ Updater – оптимизиране на процесите
    • InfoServ Client
     • Потребителски полета от тип Generator
     • Уникални потребителски полета
     • Разширение на log информацията за действия
     • Ускорения в справки с Report Generator
     • Ускорение в търсене по Потребителски полета
     • Изчистване на дребни нередности
    • InfoServ MNDesigner – разширяване на функционалности
    • InfoServ Supervisor – разширения в алгоритмите за импорт; Readonly потребителски полета
    • InfoServ Administrator – разделяне на скриптовете по тип; мониторинг на емайли
    • InfoServ Phone Server – разширения в изпълнението на функционални IVR

    Release version 2.2.1.160

    16.04.2014

    • Промени във вградения емайл клиент
    • Подобрения при търсене в екран Осъществени контакти
    • Подобрения в Мониторинг на Message Server
    • Нов тип SIP првайдер – Trunk

    Release version 2.2.1.152

    14.03.2014

    • Промени във вградения емайл клиент
    • Изчистване на малки нередности

    Release version 2.2.1.150

    04.03.2014

    • Промени по функционалността за печат
    • Изчистване на малки нередности

    Release version 2.2.1.147

    05.02.2014

    • Нов модул – InfoServ Custom Contact
    • Нов модул – InfoServ Cases
    • Нов модул – InfoServ Multicampaign
    • Нова функционалност във вградения емайл клиент – Replay to All
    • Нови функционалности във възможностите за разпределение на разговори
    • Визуални промени свързани със списъчните изгледи
    • Изчистване на малки нередности

    Release version 2.2.0.3

    21.10.2013

    • Задачи – изпращане на задача като е-мейл – добавена възможност за използване на BC и BCC
    • Задачи – добавена възможност за манипулиране потребителските полета на множество задачи наведнъж
    • email Клиент – добавена възможност за отговор до всички реципиенти на email
    • Задачи – разширяване нотификациите към задача за различни събития
    • Лог на извършените действия – възможност за включване/изключване на определени действия по задачи
    • Модул “Live chat” – възможност за включване/изключване на секретна дума (Captcha) при започването на чат през корпоративния web сайт на фирмата
    • Нова система за online update
    • Изчистване на малки нередности

    version 2.0.14.421

    14.05.2013

    • модул „Report Generator“ – възможност за ескпорт на резултатите от справка в CSV формат с encoding  ANSI, UNICODE, UTF-8
    • Лог на извършените действия – нови възможности
    • Задачи – генериране на задача като емейл с попълване на таговете на полета от тип drop down
    • модул „Report Generator“ – добавена възможност за задаване на допълнителни настройки в Cube за колоните от тип Date, Datetime, Time
    • Промени в email клиента – изпращане чрез BCC
    • Изчистване на малки нередности

    version 2.0.13.397

    30.10.2012

    • Задачи – подобряване на нотификации към задача. Добавен е нов тип събитие „приключване“.
    • Задачи – добавяне на възможност за задаване на задача към документ (модул „Документи“)
    • Задачи – задача като е-мейл – генериране на емейл по шаблон по маркетингов сценарий
    • Задачи – изпращане на задача като е-мейл – възможност за включване на тагове от маркетингов скрипт в body частта на е-мейла
    • модул „Report Generator“ – Cube – разширяване на функционалността
    • модул „Кампании“ – добавена възможност за включване в серийни е-мейли
    • модул „Report Generator“ – експорт на данните в Cube към различни файлови формати
    • Изчистване на малки нередности

    version 2.0.13.374

    29.08.2012

    • модул „Report Generator“ – нов модул за извличане, групиране и анализиране на данни (по контрагенти, фирми, осъществени контакти, маркетингови сценарии, обекти). Генерира потребителско дефинирани справки и репорти
    • Автоматично присвояване на приети е-мейли към контрагент
    • модул „Кампании“ – Задаване на KPI на ниво контакт
    • модул „Потребителски полета“ – за полета от тип DropDownlist се дава възможност за задаване на Стойност и Текст
    • модул „Кампании“ – нов изглед на фуния на продажбите
    • Изчистване на малки нередности

    version 2.0.12.353

    04.07.2012

    • модул „Live chat“ – нов модул за комуникация – клиентите на фирмата могат да отправят своите запитвания посредством чат, иницииран през корпоративния web сайт на фирмата.
    • Задачи – нов изглед в меню задачи (Preview на задачи)
    • модул „Кампании“ – нов модул за организиране, проследяване, отчитане на резултатите и последващ анализ на проведени търговски дейности и маркетингови кампании
    • Задачи – добавяне на възможност за уведомяване за промяна в съдържанието на задачите (notifications)
    • Изчистване на малки нередности

    version 2.0.11.294

    29.03.2012

    • IVR нотификация при пропуснато обаждане само за агентите участващи в разпределението (колона IVR информация)
    • Контрагенти – Автоматично доизписване на търсено име в Контрагенти, Избор на емейл за TO и CC в MailClient
    • Осъществени контакти – добавен филтър „Delivery report“
    • Log на действията за контакти – на ниво администратор
    • Ускорения в зареждането на големи бази данни
    • Log на действията на ниво контакт (фирма и контрагент)
    • Изчистване на малки нередности