InfoServ CRM Version Info

Release version 2.2.1.258

01.03.2017

 • InfoServ Servers:
  • 64 bit версия на сървърният модул AgentServer
  • Автоматично определяне типа на ъпдейта (x86 / x64) за сървърни операционни системи
 • InfoServ CRM Client:
  • Задачи – визуални и функционални подобрения в модула за работа със задачи
  • Контакти – подобрение при работата с контакти в казуси
  • Коментари – добавена функционалност в дървото с предефинирани коментари
  • Report Generator – ускорение на справките по маркетингови сценарии; добавени са данни при експорт на визуални компоненти в текстови формати
  • Картон на контрагент/фирма – подобрения в работата при промяна на данни в картон на контрагент/фирма както и при работа с файлове; подредба на LCR групите при изходящо повикване според реда им в InfoServ Administrator и др.
  • InfoServ Cases – подобрения при отчитането на последна промяна в казус и при работа със серийни действия
  • InfoServ Documents – дребно подобрение при запис след промяна на типа на документ
 • InfoServ CRM Supervisor:
  • Import – подобрения в настройките на импорт и операциите с файла за импорт

  Release version 2.2.1.248

  04.10.2016

  • InfoServ Client – изчистени дребни проблеми свързани със зависване на приложението

  Release version 2.2.1.246

  30.05.2016

  • InfoServ Client – изчистени дребни проблеми при Resize
  • InfoServ Supervisor – добавена сортировка при правила за разпределение на обажданията

  Release version 2.2.1.245

  25.02.2016

  • InfoServ Client – изчистени дребни проблеми при променливи от тип Duration
  • InfoServ Phone Server – поддръжка на +359

  Release version 2.2.1.243

  06.01.2016

  • InfoServ Importer – изчистен проблем с импорт на DateTime

  Release version 2.2.1.241

  03.12.2015

  • InfoServ CRM Client – изчистен проблем с експорт от Report Generator

  Release version 2.2.1.239

  17.11.2015

  • InfoServ CRM Client – изчистен проблем с визуализация на FAQ

  Release version 2.2.1.238

  5.11.2015

  • InfoServ Servers:
   • InfoServ Agent Server – изчистване на дребни нередности
  • InfoServ CRM Client:
   • Report Generator – Ускорение и защити при големи извадки с данни

   Release version 2.2.1.232

   26.10.2015

   • InfoServ Servers:
    • InfoServ Agent Server – изчистване на дребни нередности
   • InfoServ CRM Client:
    • LCR Groups сортиране
    • Report Generator – изчистване на дребни нередности
   • InfoServ Administrator – ускорение на извадките

   Release version 2.2.1.226

   09.10.2015

   • InfoServ CRM Client – изчистване на дребни нередности в Script Player

   Release version 2.2.1.224

   17.08.2015

   • InfoServ Servers:
    • InfoServ Agent Server – изчистване на дребни нередности
   • InfoServ CRM Client:
    • InfoServ Documents – подобряване на функционалността
   • InfoServ CRM Supervisor:
    • InfoServ Import – добавена функционалност при импорт на флагове на фирми

   Release version 2.2.1.220

   14.07.2015

   • InfoServ Servers:
    • InfoServ Phone Server – изчистване на дребни нередности
    • InfoServ Import Export – изчистване на дребни нередности

   Release version 2.2.1.218

   10.06.2015

   • InfoServ Servers:
    • InfoServ Agent Server – промени в начина на изтегляне на email channels
    • InfoServ Auto Import Export – изчистване на дребни нередности
   • InfoServ CRM Client:
    • Осъществени контакти – по подразбиране не се показват серийни действия
    • Серийни емайли – подобрения по начина на зареждане на съдържанието
    • Картон на контрагент – премахнат двоен click в дървото на контрагентите
    • Казуси – изчистване на дребни нередности
   • InfoServ Administrator – изчистване на дребни нередности
   • InfoServ Supervisor – ускоряване на импорта при client-side импорт

   Release version 2.2.1.211

   23.03.2015

   • InfoServ Servers:
    • InfoServ Auto Import Export – изчистване на дребни нередности

   Release version 2.2.1.209

   24.02.2015

   • InfoServ Client:
    • Ускорение при зареждане на фирми
    • LCR групи към кампании
    • Изчистване на дребни нередности
   • InfoServ Supervisor:
    • InfoServ Web Forms – подобрения
    • Изчистване на дребни нередности
   • InfoServ Servers:
    • Управление на запис на разговор от IVR
    • InfoServ Auto Import Export – ускорение при импортиране на големи бази данни

   Release version 2.2.1.202

   16.12.2014

   • InfoServ Client:
    • Ускорение при търсене по потребителски полета
    • Изчистване на дребни нередности
   • InfoServ Supervisor:
    • Изчистване на дребни нередности

   Release version 2.2.1.200

   25.11.2014

   • InfoServ Client:
    • Изчистване на дребни нередности
    • Подобрения в модул документ
    • Добавена възможност за посчване причина за статус Pause
   • InfoServ Administrator:
    • Конфигуриране на причини за статус Pause
    • Добавено алтернативно име на Агент за модула Live Chat
   • InfoServ Live Chat
    • Добавена възможност за изписване на web links в чат-а
    • Разделяне на web-chat групи според езикови настройки

   Release version 2.2.1.193

   16.10.2014

   • InfoServ Client – Изчистване на дребни нередности

   Release version 2.2.1.191

   06.10.2014

   • InfoServ Client
    • Подобрения във вградения емайл клиент
    • Изчистване на дребни нередности
   • InfoServ MNDesigner – Разделение на скриптовете по тип
   • InfoServ Supervisor – ускоряване на процеса по настройка на разпределение на обажданията
   • InfoServ Administrator – разширени конфигурации за модул Live Chat
   • InfoServ Message Server – разширения на функциите за приемане на емайл съобщения
   • InfoServ Acident Recorder – нов модул за обработка на съобщения в IVR
   • InfoServ Web Integration – разширяване на методите за интеграция

   Release version 2.2.1.177

   21.07.2014

   • InfoServ Updater – оптимизиране на процесите
   • InfoServ Client
    • Потребителски полета от тип Generator
    • Уникални потребителски полета
    • Разширение на log информацията за действия
    • Ускорения в справки с Report Generator
    • Ускорение в търсене по Потребителски полета
    • Изчистване на дребни нередности
   • InfoServ MNDesigner – разширяване на функционалности
   • InfoServ Supervisor – разширения в алгоритмите за импорт; Readonly потребителски полета
   • InfoServ Administrator – разделяне на скриптовете по тип; мониторинг на емайли
   • InfoServ Phone Server – разширения в изпълнението на функционални IVR

   Release version 2.2.1.160

   16.04.2014

   • Промени във вградения емайл клиент
   • Подобрения при търсене в екран Осъществени контакти
   • Подобрения в Мониторинг на Message Server
   • Нов тип SIP првайдер – Trunk

   Release version 2.2.1.152

   14.03.2014

   • Промени във вградения емайл клиент
   • Изчистване на малки нередности

   Release version 2.2.1.150

   04.03.2014

   • Промени по функционалността за печат
   • Изчистване на малки нередности

   Release version 2.2.1.147

   05.02.2014

   • Нов модул – InfoServ Custom Contact
   • Нов модул – InfoServ Cases
   • Нов модул – InfoServ Multicampaign
   • Нова функционалност във вградения емайл клиент – Replay to All
   • Нови функционалности във възможностите за разпределение на разговори
   • Визуални промени свързани със списъчните изгледи
   • Изчистване на малки нередности

   Release version 2.2.0.3

   21.10.2013

   • Задачи – изпращане на задача като е-мейл – добавена възможност за използване на BC и BCC
   • Задачи – добавена възможност за манипулиране потребителските полета на множество задачи наведнъж
   • email Клиент – добавена възможност за отговор до всички реципиенти на email
   • Задачи – разширяване нотификациите към задача за различни събития
   • Лог на извършените действия – възможност за включване/изключване на определени действия по задачи
   • Модул “Live chat” – възможност за включване/изключване на секретна дума (Captcha) при започването на чат през корпоративния web сайт на фирмата
   • Нова система за online update
   • Изчистване на малки нередности

   version 2.0.14.421

   14.05.2013

   • модул „Report Generator“ – възможност за ескпорт на резултатите от справка в CSV формат с encoding  ANSI, UNICODE, UTF-8
   • Лог на извършените действия – нови възможности
   • Задачи – генериране на задача като емейл с попълване на таговете на полета от тип drop down
   • модул „Report Generator“ – добавена възможност за задаване на допълнителни настройки в Cube за колоните от тип Date, Datetime, Time
   • Промени в email клиента – изпращане чрез BCC
   • Изчистване на малки нередности

   version 2.0.13.397

   30.10.2012

   • Задачи – подобряване на нотификации към задача. Добавен е нов тип събитие „приключване“.
   • Задачи – добавяне на възможност за задаване на задача към документ (модул „Документи“)
   • Задачи – задача като е-мейл – генериране на емейл по шаблон по маркетингов сценарий
   • Задачи – изпращане на задача като е-мейл – възможност за включване на тагове от маркетингов скрипт в body частта на е-мейла
   • модул „Report Generator“ – Cube – разширяване на функционалността
   • модул „Кампании“ – добавена възможност за включване в серийни е-мейли
   • модул „Report Generator“ – експорт на данните в Cube към различни файлови формати
   • Изчистване на малки нередности

   version 2.0.13.374

   29.08.2012

   • модул „Report Generator“ – нов модул за извличане, групиране и анализиране на данни (по контрагенти, фирми, осъществени контакти, маркетингови сценарии, обекти). Генерира потребителско дефинирани справки и репорти
   • Автоматично присвояване на приети е-мейли към контрагент
   • модул „Кампании“ – Задаване на KPI на ниво контакт
   • модул „Потребителски полета“ – за полета от тип DropDownlist се дава възможност за задаване на Стойност и Текст
   • модул „Кампании“ – нов изглед на фуния на продажбите
   • Изчистване на малки нередности

   version 2.0.12.353

   04.07.2012

   • модул „Live chat“ – нов модул за комуникация – клиентите на фирмата могат да отправят своите запитвания посредством чат, иницииран през корпоративния web сайт на фирмата.
   • Задачи – нов изглед в меню задачи (Preview на задачи)
   • модул „Кампании“ – нов модул за организиране, проследяване, отчитане на резултатите и последващ анализ на проведени търговски дейности и маркетингови кампании
   • Задачи – добавяне на възможност за уведомяване за промяна в съдържанието на задачите (notifications)
   • Изчистване на малки нередности

   version 2.0.11.294

   29.03.2012

   • IVR нотификация при пропуснато обаждане само за агентите участващи в разпределението (колона IVR информация)
   • Контрагенти – Автоматично доизписване на търсено име в Контрагенти, Избор на емейл за TO и CC в MailClient
   • Осъществени контакти – добавен филтър „Delivery report“
   • Log на действията за контакти – на ниво администратор
   • Ускорения в зареждането на големи бази данни
   • Log на действията на ниво контакт (фирма и контрагент)
   • Изчистване на малки нередности