InfoServ CRM

InfoServ Cuatomer Manager

Customer Manager е професионален софтуерен продукт за организация на бизнеса и работа с клиенти. Той съчетава в себе си удобствата на контактен център, базиран върху CRM платформа с интегрирана телефонна функционалност, което го прави уникален по рода си и му дава огромно предимство пред конкурентните софтуерни решения за цялостна организация на бизнеса.

InfoServ Customer Manager Ви дава:

 • Единна база данни с информация за вашите клиенти и партньори
 • Пълна история на проведената с клиенти комуникация
 • Провеждане на комуникация с клиента директно от неговото досие
 • Извеждане на досието на клиента на екрана на при входящо обаждане
 • Изцяло софтуерно решениe
 • Вградената Task Management  система
 • Интеграция със съществуващи системи в организацията
 • Автоматично подготвяне и изпращане на типови документи (оферти, договори)
 • Изпращане на индивидуалени и масови съобщения до клиенти по E‐mail, SMS или факс
 • Организиране и проследяване на ефективността от маркетингови и търговски дейности.
 • Графично изображение на постигнатите резултати (Dashboard)
 • Генериране на справки и репорти
Научи повече...

InfoServ Call Center

InfoServ Call Center

InfoServ Call Center служи за изграждане на контактни центрове с неограничен брой оператори. Отлично решение за кол центрове, обработващи голям обем телефонни обаждания (входящи и изходящи), чиито оператори изпълняват многократно еднотипни рутинни действия и задачи.

InfoServ Call Center e:

 • изцяло софтуерно Windows-базирано решениe
 • работи в клиент-сървър инфраструктура
 • независи от телефонната централа – работи както С така и БЕЗ телефонна централа
 • обслужва всякаква цифрова телефония –ISDN и SIP 2.0
 • Автоматично телефонно обслужване – IVR
 • Вграден софтуерен телефон
 • Възможност за поемане на до 1000 едновременни разговора на 1 сървър
 • Възможност за работа с back-up система
 • Над 150 клиента използващи системите с марка InfoServ (регистрирана търговска марка за 12 страни от Европейския съюз и Русия
Научи повече...

InfoServ Conference

InfoServ Conference

InfoServ Conference e софтуерна платформа за провеждане на неограничен брой аудио конференции с неограничен брой участници в тях.

С InfoServ Conference получавате:

 • НЕОГРАНИЧЕН брой участници
 • НЕОГРАНИЧЕНО време за разговор
 • НЕОГРАНИЧЕН брой конференции
 • Не се изисква наличие на компютър или интернет връзка за учстие в конференция
 • Услугата е достъпна 24 / 7
 • Запис/Протокол на конференцията
 • Модератор на конференцията  – управлява конференцията
 • История на проведените конференции
 • Всеки участник заплаща СТАНДАРТНА ЦЕНА за разговорите към номера за конференцията според тарифния си план
Научи повече...

InfoServ e-School

InfoServ e-School

Електронният дневник InfoServ e-School е софтуерна система, която спомага организирането на учебния процес в българските училища. Системата уведомява родителите за резултатите и събитията, свързани с техните деца в училище, посредством SMS съобщения, e-mail, проверка чрез обаждане по телефона  или в интернет.

InfoServ e-School:

 • Подпомага управлението на учебния процес в училището (посредством разнообразни статистики, базирани на събраната информация в системата)
 • Подобрява дисциплината на учениците
 • Намалява броя на неизвинените отсъствия
 • Повишава съпричастността на родителите
 • Скъсява дистанцията между родители, учители и ученици
 • Повишава реномето на училището
 • Без първоначална инвестиция – предоставя се безплатно за училището.
 • Без инвестиция в хардуер – сървър, помещение за него с надеждни ток, интернет, охлаждане и т.н.
 • Без инвестиция в телефонна инфраструктура за целите на софтуера – ISDN, мобилни линии и др.
 • Не се изисква актуализация на софтуера – ние се грижим за всички нови версии.
 • За работа в училищата са необходими единствено компютър и интернет връзка
Научи повече...