InfoServ Conference e софтуерна платформа за провеждане на неограничен брой аудио конференции с неограничен брой участници в тях. Чрез системата се създават виртуални конферентни стаи, като участниците в конференцията избират през кой телефонен оператор да се влязат в конференцията. От своя страна конферентният сървър InfoServ осъществява интерконект между всички участници във виртуалната зала. InfoServ Conference може да обработва  както входящи, така и изходящи конференции.

Предимства:

 • НЕОГРАНИЧЕН брой участнициInfoServ Conference
 • НЕОГРАНИЧЕНО време за разговор
 • НЕОГРАНИЧЕН брой конференции
 • Не се изисква наличие на компютър или интернет връзка за учстие в конференция
 • Услугата е достъпна 24 / 7
 • Приемане на обаждане от всякакви телефонни линии
 • Достъп до подробна ИНФОРМАЦИЯ и СТАТИСТИКА за проведените конференции
 • Запис/Протокол на конференцията
 • Модератор на конференцията  – управлява конференцията
  • Включва / Изключва микрофоните на участници
  • Управлява записа на конференцията
  • Променя типа на конференцията
  • Отстранява участници от конференцията
  • Заключва/Отключва конференцията
 • История на проведените конференции
 • Всеки участник заплаща СТАНДАРТНА ЦЕНА за разговорите към номера за конференцията според тарифния си план

Видове конферентни режими:

 • Режим „Диалог” – всеки участник може да разговаря свободно.
 • Режим “Въпрос и Отговор”при първоначално стартиране всички участници освен модератора са с изключени микрофони на телефоните, но всеки един от тях след това може да включи микрофона си за да вземе участие в конференцията.
 • Режим “Презентация” всички участници, освен модератора, са с изключени микрофони на телефоните без възможност да се включат в разговора, т.е. само модераторът говори.

Може да научите повече и да използвате InfoServ Conference безплатно на mtel.conference.bg или www.conference.bg.