InfoServ e-School

InfoServ e-School e софтуерен продукт, който организира училищната дейност. Той позволява от една страна на учителите и директорите в училищата да използват единна платформа за управление на учебния процес чрез въвеждане на данни за училищни събития (оценки, отсъствия, забележки, училищни мероприятия и др.) и последващото му управление базирано на многожеството справки и отчети, които системата генерира. От друга страна системата проактивно, напълно автоматично и в реално време уведомява родителите за събития свързани с техните деца в училище (получени оценки, отсъствия от час, предстоящи родителски срещи) чрез обаждане на автоматичен телефон (IVR), по е-мейл, чрез изпращане на кратки текстови съобщения (SMS), или чрез публикуване на информацията в web портала на системата.   Услугите по уведомяване на родителите се предоставят в SaaS (Software as a Service) платформа.

InfoServ e-School – История

InfoServ e-schoolСтартира Юни 2004 като система за Електронно училище, която се продава на училищата

 • От системата се възползват 80 училища от 27 града
 • Основни пречки пред училищата:
 • финансови и технически възможности
 • липса на компютри в училището
 • С развитието на технологиите от Април 2011 InfoServ e-School се предлага от ДАН електорник като услуга (SaaS platform)
 • Пилотен проект стартира през Април 2011 в МГ „Баба Тонка”, Русе

Как работи InfoServ e-School?

 • Училището се регистрира за услугатаInfoServ e-school
 • Софтуерното приложение се инсталира в училището на неограничен брой компютри с достъп до Интернет
 • Учителите въвеждат информация за оценки, отсъствия, поведение, здравен статус, родителски срещи и други  училищни събития в системата
 • InfoServ e-School своевременно, напълно автоматично предоставя информацията до абонираните за услугата родители гласово по телефона, чрез SMS и e-mail
 • InfoServ e-School предоставя многожество справки и репорти, които могат да бъдат използвани от училищното ръководство за управление на учебния процес
 • Справка за натрупани отсъствия (за ученик, за клас, за учител)
 • Справка с оценки (за ученик, за клас, за учител)
 • Сравнителна справка за учениците – показва как даден ученик се представя в сравнение с неговите съученици
 • Сравнителна справка за Учители – показва как даден учител се представя в сравнение с неговите колеги от училището

 Как се информират родителите?

 • Четири комуникационни канала
  • Телефонно обаждане – родителят се обажда по телефона на номер 0882 818 905 (без добавена стойност, според тарифния план на абоната) и чрез навигация по гласови менюта се информират за своето дете
  • SMS уведомяване – родителят получава на мобилния си телефон SMS с информация за училищни събития, свързани с неговото дете
  • E-mail уведомяване – родителят получава e-mail с информация за неговото дете
  • Web портал – родителите проверяват информация за оценки и отсъствия на тяхното дете през интернет портала на системата
 • Предимства на избрания начин за комуникация
  • Телефонът е най-използваното средство за комуникация от всяко място, по всяко време
  • Проактивност – активната страна при уведомяването е InfoServ e-School,  а не родителят
  • Своевременно получаване на информацията – информацията се изпраща до родителя веднага след като бъде предоставена от училищетo

Какво струва InfoServ e-School?

За Училището

 • Училището не заплаща НИЩО за ползването на системата
 • От техническа гледна точка има нужда само от компютър и интернет (каквито всички училища в България вече имат)

За Родителите

 • Автоматичното информиране гласово по телефона, чрез SMS, и по e-mail се заплаща от родителите на пакетна цена от 1,20 лв. с ДДС на месец
 • Срещу абонамента те получават неограничен брой съобщения съдържащи информация, която училището е въвело за техните деца (оценки, отсъствия, поведение, здравен статус и училищни събития)
 • В случай, че решат да се информират по телефона, обаждането се заплаща според терифния план (без добавена стойност)

Как се абонират родителите?

 • SMSабонамент
  • Родителят изпраща SMS с текст ID или ЕГН на ученика на номер 1987 (единен за трите оператора Мобилтел, Глобул и Виваком)
  • Заплащането на услугата става чрез добавяне на цената на абонамента към месечната сметка за телефон
 • През web страницата на системата – www.e-School.bg
  • Заплащането се осъществява чрез ePay или EasyPay

Ползи от InfoServ e-School

 • Ползи за училището
  • Подобрява дисциплината на учениците
  • Намалява броя на неизвинените отсъствия
  • Лесна и бърза връзка с родителите
  • Повишава съпричастността на родителите
  • Подпомага за управлението на учебния процес в училището (посредством разнообразни статистики, базирани на събраната информация в системата)
 • Ползи за родителите
  • Информираност – за всичко, което се случва с децата в училище (оценки, отсъствия, забележки, похвали,  здравен статус, родителски срещи, и др.)
  • Поглед на родителите върху промени в поведението на детето и възможност за своевременна реакция
  • Скъсява дистанцията между родители, учители и ученици
 • Ползи за обществото и системата на образованието
  • Повишава качеството на образованието като цяло
  • Позитивна промяна в обществените нагласи към българското образование
  • Събиране на аналитична информация за учебния процес в училището
  • Информацията, която се събира в системата,може да бъде предоставяна автоматично за анализи, вземане на решения, и разработване на стратегии за развитие на образованието
  • Предстои систематизиране на информацията и включването й в портфолио за всеки ученик

InfoServ e-School е нашия социален принос към обществото и развитието на българското образование с подкрепата на Мобилтел, Глобул и Виваком.

За повече информация, моля посетете официалната страница на Infoserv e-School:  www.e-school.bg