InfoServ Documents

InfoServ Documents е поредния допълнителен модул в InfoServ Customer Manager, създаден изцяло да подобри и улесни работния процес на служителите в компаниите. Особено подходящ е за фирми и организации, дейността на които е свързана с работа с много и различни типове документи – договори, фактури, оферти, предложния и др. Модулът допълнително внася ред във фирмената информация за нейните потребители. Той е свързан с контактния център и процеса на събиране на документопотока е напълно автоматизиран. CRM функционалността допринася за лесното сортиране и подреждане на документите в електронен архив. С използването на опцията, всички документи ще са систематизирани и подредени на едно място и ще бъдат видими за всички ауторизирани служители, което улеснява обмена на информация между тях. Отделните файлове могат да се подреждат в папки. Модулът разполага с удобни филтри за търсене по всеки признак на документа, по контрагенти или фирми. Отпада нуждата от ровене в множеството архиви, папки и подпапки и се спестява ценно за всеки служител време.

Предимство на опцията е възможността да се запазва конфиденциалност на документа като се контролира и ограничава достъпът на агентите до него. При създаване или добавяне на нов документ се определя кой служител да има права да го вижда, редактира или изтрива. Модулът дава възможност на потребителите на системата да съхраняват, проследяват и управляват документи, с цел получаване и обмен на информация, чрез лесен за използване интерфейс. Опцията InfoServ Documents осигурява единен електронен архив на всички документи, използвани от организацията. Има възможност за категоризиране на всеки документ, според продуктите и услугите, включени в него.

InfoServ Documents има редица преимущества – повишава производителността на служителите, спестява от времето им за търсене и съгласуване, редуцира разходите от копиране, няма нужда от специални помещения за съхранение на документите, намалява вероятността даден документ да се изгуби. Модулът няма ограничение по отношение на типа на файловете. Те могат да бъдат документи, снимкови и специализирани файлове. Поддържа и работи както с MS Office, така и с Open Office пакета.