InfoServ e-School

За да подпомогне навлизането на иновативни технологии в образователната система с цел предоставяне на по-качествени услуги в полза на българския ученик и повишаване стандарта на образованието, ДАН електроник ООД предлага безплатен достъп до InfoServ e-School – „Електронен дневник” за всички училища в България. Системата организира учебния процес и автоматично уведомява родителите за резултатите на техните деца в училище посредством телефон, е-мейл, SMS съобщения, и web портал. Услугите по уведомяването на родителите се предоставят в SaaS (Software as a Service) формат, който дава редица предимства на училищата:

  • Лесна проверка на резултатите (оценки, отсъствия, поведение и др.) на учениците чрез свързване с гласовото меню (IVR) на денонощен национален номер – от всички мобилни и стационарни абонати
  • Лесен достъп до информация на родителите чрез уведомяване директно на мобилния им телефон
  • Без първоначална инвестиция в системата – предоставя се безплатно за училището
  • Без инвестиция в телефонна инфраструктура за целите на софтуера – ISDN линии, мобилни линии и т.н.
  • Не се изисква актуализация на софтуера – ние се грижим за всички нови версии
  • Предоставя възможност за работа от много на брой произволни работни места – необходимо е единствено да се разполага с компютър и интернет връзка
  • Сигурност на данните – периодично архивиране, контрол на достъпа и конфиденциалност
  • Лесно внедряване на софтуера – клиента инсталира само клиентската част на системата и чрез интернет се свързва към предоставяните и обслужвани от нас сървърна част и услуги
  • Повишаване на нивото и реномето на училището

InfoServ e-School е средство за улесняване на комуникацията и скъсяване на дистанцията между родители и учители посредством ежедневна двустрана връзка. Предоставя възможност за постоянен контрол върху здравето, поведението и обучението на учениците. Електронния дневник цели да повиши нивото на образованието в България, като допринася за намаляване на неизвинените отсъствия и съответно подобряване на дисциплината и успеваемостта на учениците. За да бъдем максимално полезни на учители и родители, предлагаме безплатно внедряване на програмата във всяко училище, което прояви желание. InfoServ e-School – „Електронен дневник” може чувствително да подобри комуникацията между родители и учители и да улесни контрола на родителите върху техните деца, информирайки ги за всички свързани с тях събития.