InfoServ Live Chat

InfoServ Live Chat e функционалност, която дава възможност на клиентите на фирмата да отправят своите запитвания чрез още един канал за комуникация – чат иницииран през корпоративния web сайт на фирмата. Клиентите получават информация за продуктите и услугите на фирмата в реално време, като цялата история на комуникацията се запазва в клиентските им картони. Постъпилите в InfoServ чат запитвания се разпределят по тема на запитването към най-компетентния за избраната тема наличен служител.

При включване в разговора, системата разпознава клиента по въведения e-mail адрес и визуализира тази информация на екрана на служителя. Той, от своя страна, може да приеме разговора, до го откаже, да го прехвърли към свой колега или да включи още оператори в конферентен чат. По време на комуникацията с клиентите, за да постигнат най-добро обслужване, операторът в контактния център, може да ползва всички негови допълнителни възможности като:

  • да използва предефинирани съобщения, като бързи отговори на въпроси на клиента;
  • да води разговор по предварително зададен сценарий;
  • да приема поръчка или заявка чрез използване на специализирани форми/бланки;
  • да генерира автоматично и изпрати до клиента информация, оферта, договор и т.н.
  • да използва модул FAQ за отговор на най-често задаваните въпроси;
  • да присвои разговора към клиентско досие на съществуващ клиент;
  • да създаде досие на нов клиент;
  • да насрочи среща с клиента в плана си за срещи;
  • да се консултира със свой колега, използвайки втора, вътрешна чат сесия;

Подобно на разпределението на разговорите в InfoServ и при чат комуникацията се настройват правила за разпределение на чат сесиите между служителите. Обикновено те се изразяват в това кои чат теми от кои служители се обслужват и с какъв приоритет.  Един служител може да обслужва много чат сесии едновременно, като е оставена възможност за едновременно обслужване на чат и телефонни запитвания.

Функционалността InfoServ Live Chat е активна за всички интернет браузъри и е достъпна за ползвателите на всички
видове операционни системи и мобилни утройства. Системата може да обслужва едновременно неограничен брой уеб страници, като един оператор може да води паралелно няколко разговора. Всичко това прави InfoServ Live Chat изключително бърз, лесен за използване и напълно безплатен комуникационен канал за връзка с Вашите настоящи и бъдещи клиенти.  Използването на тази модерна технология води до по-добра организация, оптимизация на оперативните и административни разходи, по-висока продуктивност на служителите и увеличава конкурентоспособността на фирмата.