InfoServ SMS Center

SMS Center е най-новата услуга, базирана на технологията InfoServ, която позволява изпращане на неограничен брой нискотарифни кратки текстови съобщения, както и възможност всяко от тях да бъде персонализирано спрямо получателя. Създава невероятно удобство при осъществяване на маркетингови кампании, разпращане на сметки от billing системи, моментално уведомяване за настъпили събития. От услугите на SMS центъра могат да се възползват всички настоящи и бъдещи клиенти на InfoServ. Той работи като функционалност на InfoServ Call Center и InfoServ Customer Manager, без да се налага закупуването и инсталирането на допълнителни модули към системата, външен софтуер или хардуер (GSM gateway или GSM карта), а съобщенията се изпращат директно от InfoServ приложението, без участието на посредници. Запазено е удобството в начина на работа със системата и няма промени в метода на използване на SMS центъра или във функционалностите му.

Изпращането на SMS-и се извършва както досега – с един клик на бутона на мишката. Единствената разлика е, че съобщенията се изпращат през друг комуникационен канал, а заплащането на трафика се извършва към ДАН електроник (като доставчик на услугата). Могат да се използват наличните възможности за автоматично индивидуализиране на всяко изпратено текстово съобщение, посредством система от етикети (Tags) и предварително създадени шаблони (Templates) за съдържание на SMS-а. Съобщенията се изпращат от името на ползвателя на системата (Пример: От: DAN electronic, Е.ON Bulgaria и др.) или избран от него номер. Не се изисква сключване на договори с мобилни оператори и плащане на месечни такси, а се заплаща само месечното потребление на услугата, според броя на изпратените съобщения и направленията им по оператори. Използването на SMS центъра ще намали разходите на компанията за мобилни услуги, тъй като предлага преференциални цени на съобщенията до абонатите на всички мобилни оператори. Не изисква предварително закупуване на пакети от текстови съобщения и осигурява отстъпки в цената при достигнато високо месечно потребление. Има възможност за отложено изпращане на SMS-ите в предварително зададени дата и час. Запазва се хронология на съобщенията. Системата съхранява всички изпратени SMS-и и осигурява получаването на информация за статута им (Delivery report) – доставени/недоставени с дата и час, както и включването им в историята на контактите на InfoServ Customer Manager и InfoServ Call Center. SMS центъра притежава възможност за филтриране по различни критерии за бързо отсяване на определени реципиенти от дадена група и по-лесно подготвяне на подходящи целеви потребители при изпращане на серийни текстови съобщения.

Възползвайки се от InfoServ SMS Center, ще имате възможността да приложите един изцяло нов и модерен подход към клиентите. SMS маркетинга е актуалнен метод за директен достъп до клиентите – чрез мобилния телефон. Разгръщайки тези нови възможности за информация и реклама, можете да вдигнете рязко оборота на Вашите продукти и услуги. Използвайки ефективно системата, в кратки срокове ще увеличите приходите на фирмата като същевременно ще оптимизирате разходите си. Това са само част от възможностите, които InfoServ предлага за подобряване на обслужването и улесняване на комуникацията с клиентите.