InfoServ със Skype телефония

Системата за управление на взаимоотношенията с клиентите InfoServ Customer Manager вече е обогатена с нов канал за комуникация с външния свят – Skype телефония. По този начин клиентите ни могат да разговарят напълно безплатно помежду си като използват най-разпространената комуникационна система в последните няколко години. Освен това се премахва и неудобството комуникацията по Skype да се осъществява със слушалки пред компютъра, като вместо това се използва нормален стационарен или мобилен телефон.

Skype е не само удобен, но и изключително сигурен канал за провеждане на разговори. Подслушването на разговор в Skype е силно затруднено поради използването на напреднали техники за криптиране на връзката. Skype акаунтите са анонимни и всеки, който използва системата може да сменя псевдонима си постоянно. Дори да се прихване разговор по скайп чрез подслушване на мрежовия трафик, няма да е ясно кой на кого се обажда и какво е било съдържанието на разговора.

Skype функционалността в InfoServ Customer Manager дава голям брой предимства на работещите със системата. Постига се оптимизация на оперативните разходи за телефония, като разговорите в стационарната и мобилната мрежи могат да бъдат заменени с безплатна комуникация по скайп. Запазва се удобството на общуване, което се осъществява по обичайния начин (по телефона). Потребителите могат да бъдат сигурни, че разговорите им ще запазят своята дискретност и няма да бъдат подслушвани от трета страна. Комуникацията се записва при желание на клиента и се запазва в базата данни на системата. InfoServ Customer Manager е първият български професионален кол център, който работи със Skype.