InfoServ Web Integration

За да удовлетворим индивидуалните нужди на своите настоящи и бъдещи клиенти, подобрихме възможностите на InfoServ Customer Manager с цел достигане на единна система за цялостна организация на бизнеса с минимално изразходване на време и усилия от ползвателите на системата. InfoServ Customer Manager е система за цялостно управление на взаимоотношенията и работата с клиенти, съдържаща редица модули за специфичните потребности на различните сфери на бизнеса. Един от най-използваните и полезни модули на системата е InfoServ Web Integration, който позволява интеграция между InfoServ Customer Manager и всякакъв тип web базирани потребителски приложения – бази данни, корпоративни web сайтове, приложения в web портали, web услуги и др. Както често ни се налага да разчитаме на други хора за неща, които ние самите не сме в състояние да извършим, така и при софтуера – често е необходима интеграция между отделни системи за по-лесно и качествено обслужване чрез бързо извличане на нужната информация относно даден клиент.

При постъпване на входящо обаждане служителя може директно да осъществи връзка между InfoServ и външното web базирано приложение (счетоводна програма, billing система, ERP и др.), от където да черпи необходимата му информация. За по-бързо и лесно събиране и въвеждане на данни в InfoServ Customer Manager, опцията InfoServ Web Integration е доразвита до възможността при въвеждането на информация във външна web базирана система, в реално време данните (фирма, контрагент и др.) автоматично да се добавят и в InfoServ Customer Manager, т.е. без необходимост от допълнителната им обработка или последващо импортиране на информацията относно дадения контрагент. Новата функционалност на опцията Web Integration – InfoServ API (Application Programming Interface) предоставя на разработчитите на софтуерни приложения опростен начин на интеграция с InfoServ Customer Manager в реално време с използване на протоколен програмен интерфейс (Web service). С помоща на InfoServ API се позволява споделянето в реално време на ресурси с външи приложения и InfoServ Customer Manager без да се налага познаването в дълбочина на системата. Тази интеграция спестява от времето на служителите, позволявайки им да се съсредоточат изцяло върху своята специфична работа във фирмата.