С удоволствие потвърждаваме, че ДАН електроник успешно и в срок внедри информационната система от тип контактен център InfoServ Customer Manager в Корпоративна Търговска Банка. Отношението на мениджърите на компанията и техническите специалисти е изключително професионално, комуникацията с тях – лесна и ефективна, а качеството на извършената работа – безупречно.

Благодарение на тяхната компетентност, експертни съвети, и съобразяване с желанията и нуждите на клиента, в Корпоративна Търговска Банка вече работи един съвременен Call Center

Ние препоръчваме ДАН електроник на всички български и чужди компании като коректен парньор и високо професионална фирма в областта на информационните и комуникационните технологии.

Ginka Petrova manager IT, Corporate Comercial Bank AD